Ansøg om midler til jeres projekt

Under udarbejdelse

Det er formålet med Tversted Borger- og Turistforening at være et samlingspunkt for borgerne i Tversted, samt at varetage medlemmernes interesser overfor offentligheden og gavne almenvellet.

Tversted Borger- og Turistforening støtter projekter der:

 • bidrager til realiseringen af visionsprojektet ”Drømmen om Tversted”
 • tiltrækker og skaber nye aktiviteter i Tversted
 • fastholdelse af eksisterende aktiviteter

Tversted Borger- og Turistforening lægger vægt på at:

 • dit projekt også støttes økonomisk af andre kilder/fonde
 • der indgår egenfinansiering

Tversted Borger- og Turistforening støtter projekter på fire forskellige måder:

 • med et kontant tilskud, eller
 • med et forhåndstilsagn, eller 
 • med en underskudsgaranti, eller
 • med en anbefalingsskrivelse
 • ved at påtage sig projektansvaret

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde:

 • en beskrivelse af projektet
 • et budget med angivelse af egenfinansiering og finansiering fra andre kilder
 • en angivelse af hvem der er ansvarshavende
 • forslag til hvordan projektet afrapporteres ved afslutningen
 • oplysning om tilrettelæggelsen af efterfølgende drift (hvis relevant)

Hvornår ansøges?

 • Ansøgning indsendes senest en uge før et bestyrelsesmøde i foreningen.
 • Ansøgning sendes til news@tversted.dk
Hvordan ansøges?
 • Brug vedhæftede skema til din ansøgning.
Andre ansøgningsmuligheder: