Generalforsamling 2022

Tversted Borger- og Turistforening

Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 19.00 på Klitgården.

 Foreningen er vært ved en mindre anretning.

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år
 3. Foreningens driftsregnskab og status indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
 4. Forslag fra medlemmerne
  1. Ekstraordinært tilskud til Klitgården (se nedenfor under dokumenter/forslag)
 5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisionsfirma
 9. Forslag fra medlemmerne
  1. Grøn energi i Tversted (se nedenfor under dokumenter/forslag)
 10. Eventuelt

Forslag der skal behandles og afgøres på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til news@tversted.dk

Alle er velkomne på generalforsamlingen, men stemmeberettiget er alene medlemmer, der har betalt kontingent for 2022 senest ved generalforsamlingens begyndelse.  

Kontingentopkrævningerne for 2022 er endnu ikke udsendt. Vi forventer, at opkrævningerne udsendes senest den 21. marts 2022. Ønsker du at støtte foreningen med et medlemskab, og har du ikke modtaget en opkrævning den 21. marts, bedes du sende en besked til news@tversted.dk.

Generalforsamlinger

2022

1

Referat Generalforsamling 2022

2

Beretning Generalforsamling 2022

3

Medlemsforslag

2021

1

Referat Generalforsamling 2021

2

Beretning Generalforsamling 2021

3

Vedtægter Generalforsamling 2021