Generalforsamling i Tversted Borger- og Turistforening

Generalforsamling i Tversted Borger og Turistforening

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 på Klitgården

Foreningen er vært ved en mindre anretning.

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år
  3. Foreningens driftsregnskab og status indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
  4. Ekstraordinært tilskud til Klitgården
  5. Eventuelle forslag fra medlemmerne
  6. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisionsfirma
  10. Eventuelt

Arrangement oversigt

Start dato 31-03-2022 19:00
Slut dato 31-03-2022 21:00
Max Pladser
Pris Gratis
Det foregår Klitgården Tversted