Udvikling i landdistriktet - Temamøder

Som man kan se, har man valgt at lægge møderne i landdistriktet forskellige steder i kommunen på trods af, at møderne også er temaopdelte. Erfaringen siger, at den geografiske placering af et møde har indflydelse på, hvem der deltager, men Man vil gerne opfordre til, at man deltager i møderne efter interesse, så vi kan få nogle gode og velkvalificerede input til revisionen af landdistriktsstrategien. Man risikerer jo, at man skal leve med den nye strategi i mange år fremover.

Møderne indeholder alle et eller to inspirationsoplæg. Herefter er der god tid til debat, og selvom man selvfølgelig ikke kan få alting med i en ny strategi, kommer input fra møderne til at spille en væsentlig rolle i udarbejdelsen af strategien, så mød endelig op, hvis man vil have indflydelse. Man er selvfølgelig velkomne til at deltage i så mange møder, som man kan overkomme.

Landdistriktsstrategien er byrådets strategi, og det er byrådet, der i sidste ende beslutter, hvad strategien skal indeholde. Det er jo også dem, der skal stå på mål for strategien, når den er færdig. Derfor kan man ikke på møderne træffe endelige beslutninger, men man kan love, at input fra møderne kommer til at indgå i både administrationens og politikernes arbejde med strategien.

Se Annonce - Temamøder her, Åbner som PDF

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93