Referat fra Bestyrelsesmødet den 04. juni 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise Mette

 Ikke Tilstede: Poul Erik, Bjarne og Åge  

 

  1. Godkendelse af sidste mødes referat Rettelse Lise deltog i sidste møde den 9. april 2018.
  1. Kasserens 10 min. Spørgsmål og betalinger samt, Bank mm. blot info Lise spørger om foreningen har Nem-id og eboks – Lise undersøger mulighed for Nem-id.
  1. Møde med Hjørring Kommune vedr. helhedsplan for Tversted. Birthe orienter om kommende møde med Hjørring Kommune i forbindelse med Helhedsplanen for Tversted. Den 20 juni 2018 kl. 13.00 (i mødelokalet) er der planlagt møde hvor repræsentanter fra borgerforeningen og Kommunen mødes. Næste møde forventes at være i sensommer, hvor andre erhversgruppen, foreninger, borger og andre interesserede inviteres.  
  1. Seniorgruppen i Tversted:  Finn orienterer om, at der er tre personer til Seniorgruppen i Tversted. Finn foreslår at de 2500 kr. (fra KIMO (fra Naturmødet)) skal bruges til indkøb at hjælpemateriale for udførelse af arbejdsopgaverne så som trimmer mm.
  1. Møde med kommunen og grundejere foreninger: Finn undersøger muligheden for at få et møde i stand med kommunen.
  1. Info fra sidste møde i Erhvervs gruppen: Finn orienterer om opstarten er i gang og der er truffet de første beslutninger omkring b.la. kontingent m.fl. Lise foreslår et bredt samarbejde på tværs af foreninger i Tversted eksempelvis en gruppe der tager sig af hjemmesiden, koncert m.fl. Ønske om et bredt samarbejde med fordeling af opgaver. Birthe Ø foreslår at der indkaldes til møde om markedsføring/branding og kommunikation – på tværs af erhverv, foreninger og andre interesserede. Birthe Ø er tovholder for gruppen. Birthe Ø inviterer foreninger, grupper og lignende.
  1. Koncerter i Tversted, hvordan går det?
  2. Birthe Ø orienterer om at der er planlagt koncert ved Tørfisk den 31. august 2019 mellem kl. 20.00 – 22.00 på Klitgården. Præcis tidspunkt planlægges nærmere. Birthe Ø orienterer om mulighed for Søren Sko med band februar 2019. Birthe undersøger muligheden nærmere. Birthe Ø sætter punktet på igen.
  1. Info om afholdt møde med Klitgården vedr. lejekontrakt og fremtiden: Finn orienterer om mødet – Der er drøftet fremtidige lejemuligheder for lokalerne på Østervej 10. Klitgården står for renovering af gangarealer i hovedbygningen.
  1. 9. Evt. Drøftelse af hjemmesiden – Lise påpeger at der er mangler på hjemmesiden ønske om optimering af denne. 

Lise fremsætter ønske om at få en toiletvogn ved rundkørselsen.

Finn fremviser velkomstfolder 

Birthe Ø. Orienterer om fonden Toppen Af Danmark der er igangsat nedlæggelses af Fonden.

Der er evaluering af Turistguiden – Billederne bør opdateres til næste års bog. Der skal laves film ca. 30. sekunder temaer: kysten, aktiv ferie og lokal historie.

Sankthans Birthe Ø. Laver opslag og sender det til Finn. 

Ref.

04062018

Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93