Referat fra bestyrelsesmøde 5. Nov. 2018

Møde referat af bestyrelsesmøde af 5. Nov. 2018

Afbud fra Poul Erik og Mette

1: Godkendelse af sidste mødereferat.

  • Sidste mødereferat blev godkendt

2: Økonomi/Bank.- Bankmøde afholdes den 15. Nov. I Spar Nord.

  • Lise, Finn, og Bjarne ( muligvis Birthe Ø.) ta`r til bankmøde omkring foreningens investering. Bestyrelsen er enige om at der investeres sikkert ( lav risiko ) Vor forventning til afkast er 2,3 % og gerne mere. Og vi skal holde banken op imod det de har sagt vi kan forvente, og så skal vi sikre os et minimum af gebyrer fra bankens side .

3: Info fra 2. visionsmøde med Hjørring Kommune.

  • Mødet blev afholdt på Klitgården med 65-70 fremmødte. I bestyrelsen blev det nævnt at det måske var en go` ide` at nedfælde en handlingsplan for vores fælles vision, for at gøre det mere synlig og måske mere interesant for alle fremmødte. Næste møde handler om turisme, og en af deltagerne er Kommunens Turist Udviklingschef. Der er PitStop møde med Kommunens 2 frivillige medarbejdere er den 15 Nov. kl 13:00 hvor der bl.a. skal findes en foredragsholder mere til næste visionmøde.

4: Hjemmesiden og det videre arbejde med denne.

  • Dette punkt vil også være at finde på næste møde. Vi mangler navne på 3 grafiker, som skal komme med skabelon for indhold på vor hjemmeside. Birthe Ø. kom med forslag om en billede database på vor hjemmeside ( alle mente det var en go` ide.)

5: Der er møde I Bindslev eller Tversted I KlyngeByerne den 12. Nov. ( mødested kommer senere)

  • Alle I bestyrelsen har meget at se til ( tordenskjolds soldater) så vi må se hvor mange der deltage .

6: Nye medlemmer til bestyrelsen ( nye emner ) og hvorledes skal der arbejdes fremadrettet? 

  • vi har en opgave I bestyrelsen, som vi forventer at løse på bedst mulig måde. Der blev talt løst og fast omkring nye tiltag I bestyrelsen og bestyrelsens arbejdet fremover -og det er meget muligt at andre foreninger skal delagtig gøres I dette ( alle syntes var en go` ide` ) Så der ligger forslag om at indkalde øvrige foreninger I Tversted omkring Deres evt. rolle I fremtidens Arrangementer.

7: Evt.

  • Husk vi skal søge om penge ved Feriepartner I Jan. 2019 - lave Like` på facebook til Tørfisk og DeHerren koncerter Husk 2 Tørfisk billetter I tombola til Jule arrangement

Bjarne Høyrup 5/11. 2018

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93