Referat fra Bestyrelsesmødet den 08. oktober 2018

 Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise, Poul Erik, Bjarne, Åge og Mette

Ikke Tilstede: ingen

  1. Godkendelse af sidste mødes referat - godkendt
  2. Økonomi/bank - bankmøde mm. Lise - Beslutning: Lise Planlægger møde med banken vedr. Investeringer for at forrente foreningens økonomi.
  3. Info fra sidste møde med klitgaarden Aftalt fast husleje til og med år 2020. Efterfølgende er huset borgerforeningen/ borgerforeningen har brugsret. Klitgaarden laver udkast til kontrakt. I forbindelse med renovering af bygninger- tager Bjarne kontakt til håndværker for tilbud på gavl.
  4. Hjemmeside og det videre arbejde med hjemmesiden Birthe Ø. Orienterer om møde fra d.d. Med gruppe omkring hjemmesiden samt Mediehuset Hirtshals. Der har været drøftelser omkring hjemmesidens tema i fremtiden “kultur og natur”. Målgruppen er borger bosat i Tversted og omegn, nye borger og turister. Hjemmesiden skal præsenterer billeder og aktiviteter i og omkring Tversted. Facebook siden skal strømlines således hjemmesiden og facebook “følges ad”. Der skal være links til hjemmesiden, således at der er mindst muligt vedligehold på hjemmesiden. Hjemmesiden skal opsættes så det passer til mobilenheder. Det ønskes at en grafiker bearbejder ideerne. Der ønskes 2-3 forskellige tilbud fra grafiker. Det er besluttet, at der skal indhentes 3 tilbud fra forskellige grafiker.
  5. Opfølgning af mødet med Hjørring Kommune den 27.09.2018 - Finn og Birthe Ø. Orienterer om seneste møde. Der indsamles materialer omkring Vision Tversted. Materialet vil i fremtiden blive lagt på Tversted hjemmesiden. Der er indkaldt til forberedende møde den 25. Oktober. Næste møder er den 30. 10 og 27. 11.
  6. Kontingent ud til alle, den fik vi vist ikke helt gjort færdig Beslutningen er at kontingent indbetales seneste 3 uger inden generalforsamling. Finn orienterer om opkrævning fra bead and breakfast for medlemskab og på hjemmesiden. Beslutningen er at bead and breakfast steder kommer med i guiden når de er medlem af Foreningen. Nyt nu er der mulighed for at betale med mobilpay.
  7. Evaluering på guiden Birthe Ø orienterer om guiden 2019. Birthe Ø. Beder om hjælpe til at alle interesserede får mulighed for at komme med i den nye guide.
  8. Lise har været på Samsø og blev væk i skov labyrint, skal vi ha sådan en i Tversted også? Lise orienterer. Forslag til emner ønskes.
  9. Formanden har ordet - Der skal protokolføres Senior gruppen har fået buskrydder og brormaskine for det gavekort foreningen havde. Finn har undersøgt mulighed for Handicap bro på stranden. Finn orienterer om, at Skaterbanen er færdig og i brugtaget - regningen er fremvist. Orientering om seneste Foreningsmøde. Julearrangement er drøftet. Borgerforeningen lejer Klitgaarden til denne dag. Bådelauget og jagtforeningen står for salg udenfor og borgerforeningen står for salg indenfor. Indtægter går til Borgerforeningen. Det foregår den 2 søndag i december 2018. Revisions firmaet har kontaktet Finn vedr. Oplysninger vedr. Data sikkerhed jf. Den nye datalov. Orientering om Kunsthuset - BTI har betalt for 2017 og 2018. Næste opkrævning skal ske inden april 2019. Nøgle til huset er overdraget til Lise.
  10. Evt.

Ref. 08102018 Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93