Vedligeholdelsemidler 2019

Vedligeholdelsesmidler

2019 Hjørring Kommune

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2019:

  • 28. januar 2019
  • 8. april 2019
  • 5. august 2019
  • 7. oktober 2019

Ansøgningsskema findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Dette skams SKAL bruges:

Med venlig hilsen

Bjarne Høyrup

Landsbyrådet Tversted

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93