Matchningsmidler 2019
Hjørring Kommune

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.
Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.
Har du en god idé, så kontakt Plan og Udvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.
Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:
• Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
• Projektbeskrivelse
• Projektets budget og finansieringsplan
• Det ansøgte beløbs størrelse
Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.
Deadline for ansøgninger til matchningsmidlerne 2019:
• 21. januar 2019
• 1. april 2019
• 5. august 2019
• 30. september 2019
Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Plan & Udvikling på tlf. 72 33 32 30 eller sende os en mail.

Udskriv