Referat fra Bestyrelsesmødet den 08. oktober 2018

 Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise, Poul Erik, Bjarne, Åge og Mette

Ikke Tilstede: ingen

 1. Godkendelse af sidste mødes referat - godkendt
 2. Økonomi/bank - bankmøde mm. Lise - Beslutning: Lise Planlægger møde med banken vedr. Investeringer for at forrente foreningens økonomi.
 3. Info fra sidste møde med klitgaarden Aftalt fast husleje til og med år 2020. Efterfølgende er huset borgerforeningen/ borgerforeningen har brugsret. Klitgaarden laver udkast til kontrakt. I forbindelse med renovering af bygninger- tager Bjarne kontakt til håndværker for tilbud på gavl.
 4. Hjemmeside og det videre arbejde med hjemmesiden Birthe Ø. Orienterer om møde fra d.d. Med gruppe omkring hjemmesiden samt Mediehuset Hirtshals. Der har været drøftelser omkring hjemmesidens tema i fremtiden “kultur og natur”. Målgruppen er borger bosat i Tversted og omegn, nye borger og turister. Hjemmesiden skal præsenterer billeder og aktiviteter i og omkring Tversted. Facebook siden skal strømlines således hjemmesiden og facebook “følges ad”. Der skal være links til hjemmesiden, således at der er mindst muligt vedligehold på hjemmesiden. Hjemmesiden skal opsættes så det passer til mobilenheder. Det ønskes at en grafiker bearbejder ideerne. Der ønskes 2-3 forskellige tilbud fra grafiker. Det er besluttet, at der skal indhentes 3 tilbud fra forskellige grafiker.
 5. Opfølgning af mødet med Hjørring Kommune den 27.09.2018 - Finn og Birthe Ø. Orienterer om seneste møde. Der indsamles materialer omkring Vision Tversted. Materialet vil i fremtiden blive lagt på Tversted hjemmesiden. Der er indkaldt til forberedende møde den 25. Oktober. Næste møder er den 30. 10 og 27. 11.
 6. Kontingent ud til alle, den fik vi vist ikke helt gjort færdig Beslutningen er at kontingent indbetales seneste 3 uger inden generalforsamling. Finn orienterer om opkrævning fra bead and breakfast for medlemskab og på hjemmesiden. Beslutningen er at bead and breakfast steder kommer med i guiden når de er medlem af Foreningen. Nyt nu er der mulighed for at betale med mobilpay.
 7. Evaluering på guiden Birthe Ø orienterer om guiden 2019. Birthe Ø. Beder om hjælpe til at alle interesserede får mulighed for at komme med i den nye guide.
 8. Lise har været på Samsø og blev væk i skov labyrint, skal vi ha sådan en i Tversted også? Lise orienterer. Forslag til emner ønskes.
 9. Formanden har ordet - Der skal protokolføres Senior gruppen har fået buskrydder og brormaskine for det gavekort foreningen havde. Finn har undersøgt mulighed for Handicap bro på stranden. Finn orienterer om, at Skaterbanen er færdig og i brugtaget - regningen er fremvist. Orientering om seneste Foreningsmøde. Julearrangement er drøftet. Borgerforeningen lejer Klitgaarden til denne dag. Bådelauget og jagtforeningen står for salg udenfor og borgerforeningen står for salg indenfor. Indtægter går til Borgerforeningen. Det foregår den 2 søndag i december 2018. Revisions firmaet har kontaktet Finn vedr. Oplysninger vedr. Data sikkerhed jf. Den nye datalov. Orientering om Kunsthuset - BTI har betalt for 2017 og 2018. Næste opkrævning skal ske inden april 2019. Nøgle til huset er overdraget til Lise.
 10. Evt.

Ref. 08102018 Mette Jensen

Udskriv Email

Referat : Bestyrelsesmøde TBT mandag den 3. Sep 2018

 Afbud: Mette Jensen

 1. Godkendelse af sidste mødes referat Sidste mødes referat blev godkendt, uden kommentarer.
 2. Kasse`rens 10 min Lise ønsker at være med ind over alle de ting der vedr. penge / bilag og kasse funktion.
 3. Møder med Hjørring Kommune vedr. Helhedsplan/borgermøde Der er afholdt 3 møder incl. et I morgen. Det sammen kaldte Borgermøde den 20 sep. på Klitgården, fik formanden pålagt af bestyrelsen – at få ændret til et lidt senere tidspunkt, idet det falder sammen med et større arrangement I byen.
 4. Kontingent ud til alle – også Bed and Breakfast Formanden har fået oprettet MobilPay, så også den vej vil der være mulighed for at indbetale kontingent. Så – kontingent UD TIL ALLE.
 5. Koncerter I Tversted – budget?? Vi er alle enige om, at vi -TBT- holder os lidt I ro, m.h.t. nye koncerter. Dog er der som tidligere refereret aftalt koncert med TØRFISK den 31 aug. 2019. Birthe Ø laver budget og ide`er omkring selve arrangementet.
 6. Evaluering af Tversted Guiden Alle er enige om at Tversted Guiden 2018 er en succes og Birthe Ø har fået mandat til opstart af Guide 2019 og kommer senere med oplæg hertil.
 7. Beretning om Struktur Mødet/Vestkyst samarbejdet Birthe A og Ø har været til Vestkyst samarbejds møde på kommunen, dette møde frembragte ikke ligefrem flere positive ting for vor turisme her I Tversted. De blev blankt udtale fra kommunens side at man havde IKKE krone til turismen. Hvordan skaffer man så midler ?... Birthe A og Ø, samt Åge ta`r til møde på Fyn – et møde istandsat af Dansk Kyst og Natur (Rum for Vækst) for at høre evt. muligheder for at op bearbejde midler – andetsteds fra.
 8. TBT` hjemmeside Vi ska` ha` nedsat en gruppe på 3-4 personer, som tilsammen ska` finde et mål for TBT` hjemmeside. ( velkomst – vort nye logo ska` på – tekst – links eksempler - med spisesteder – Stokmøllen – naturen omkring os – aktiviteter og meget meget mere. Birthe Ø tilbød at side for bordenden sammen med den nye gruppe. Gruppen vil Birthe Ø senere kalde sammen til møde I uge 40.
 9. Samarbejdet??? mellem Erhvervsgruppen og TBT omkring arrangementer og andet, hvor TBT skaber rammerne ?? God debat – som endte med, at der IKKE skal herske nogen tvivl om, at TBT ønsker at samarbejde på tværs af ALLE - I Erhverv, foreninger, kommuner, Institutter, klubber o.l. både her I Tversted men også I opland.
 10. Jul på Klitgården Afholdes 1. Weekend I december… Birthe A og Ulla Gundtofte kalder sammen til planlægnings møde.

Udskriv Email

Referat : Bestyrelsesmøde TBT mandag den 3. Sep 2018

 Afbud: Mette Jensen

 1. Godkendelse af sidste mødes referat Sidste mødes referat blev godkendt, uden kommentarer.
 2. Kasse`rens 10 min Lise ønsker at være med ind over alle de ting der vedr. penge / bilag og kasse funktion.
 3. Møder med Hjørring Kommune vedr. Helhedsplan/borgermøde Der er afholdt 3 møder incl. et I morgen. Det sammen kaldte Borgermøde den 20 sep. på Klitgården, fik formanden pålagt af bestyrelsen – at få ændret til et lidt senere tidspunkt, idet det falder sammen med et større arrangement I byen.
 4. Kontingent ud til alle – også Bed and Breakfast Formanden har fået oprettet MobilPay, så også den vej vil der være mulighed for at indbetale kontingent. Så – kontingent UD TIL ALLE.
 5. Koncerter I Tversted – budget?? Vi er alle enige om, at vi -TBT- holder os lidt I ro, m.h.t. nye koncerter. Dog er der som tidligere refereret aftalt koncert med TØRFISK den 31 aug. 2019. Birthe Ø laver budget og ide`er omkring selve arrangementet.
 6. Evaluering af Tversted Guiden Alle er enige om at Tversted Guiden 2018 er en succes og Birthe Ø har fået mandat til opstart af Guide 2019 og kommer senere med oplæg hertil.
 7. Beretning om Struktur Mødet/Vestkyst samarbejdet Birthe A og Ø har været til Vestkyst samarbejds møde på kommunen, dette møde frembragte ikke ligefrem flere positive ting for vor turisme her I Tversted. De blev blankt udtale fra kommunens side at man havde IKKE krone til turismen. Hvordan skaffer man så midler ?... Birthe A og Ø, samt Åge ta`r til møde på Fyn – et møde istandsat af Dansk Kyst og Natur (Rum for Vækst) for at høre evt. muligheder for at op bearbejde midler – andetsteds fra.
 8. TBT` hjemmeside Vi ska` ha` nedsat en gruppe på 3-4 personer, som tilsammen ska` finde et mål for TBT` hjemmeside. ( velkomst – vort nye logo ska` på – tekst – links eksempler - med spisesteder – Stokmøllen – naturen omkring os – aktiviteter og meget meget mere. Birthe Ø tilbød at side for bordenden sammen med den nye gruppe. Gruppen vil Birthe Ø senere kalde sammen til møde I uge 40.
 9. Samarbejdet??? mellem Erhvervsgruppen og TBT omkring arrangementer og andet, hvor TBT skaber rammerne ?? God debat – som endte med, at der IKKE skal herske nogen tvivl om, at TBT ønsker at samarbejde på tværs af ALLE - I Erhverv, foreninger, kommuner, Institutter, klubber o.l. både her I Tversted men også I opland.
 10. Jul på Klitgården Afholdes 1. Weekend I december… Birthe A og Ulla Gundtofte kalder sammen til planlægnings møde.

Udskriv Email

Tversted borger og turistforening har fået mobilepay.

Dette betyder at i fremtiden er det blevet meget lettere at betale kontingent, eller andre betalinger til foreningen.

Nummeret der skal bruges er

39795

Det er aktivt fra dags dato. Husk at skrive hvad overførselen drejer sig om.

God fornøjelse

Mvh.

Tversted borger og turistforening

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmødet den 04. juni 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise Mette

 Ikke Tilstede: Poul Erik, Bjarne og Åge  

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat Rettelse Lise deltog i sidste møde den 9. april 2018.
 1. Kasserens 10 min. Spørgsmål og betalinger samt, Bank mm. blot info Lise spørger om foreningen har Nem-id og eboks – Lise undersøger mulighed for Nem-id.
 1. Møde med Hjørring Kommune vedr. helhedsplan for Tversted. Birthe orienter om kommende møde med Hjørring Kommune i forbindelse med Helhedsplanen for Tversted. Den 20 juni 2018 kl. 13.00 (i mødelokalet) er der planlagt møde hvor repræsentanter fra borgerforeningen og Kommunen mødes. Næste møde forventes at være i sensommer, hvor andre erhversgruppen, foreninger, borger og andre interesserede inviteres.  
 1. Seniorgruppen i Tversted:  Finn orienterer om, at der er tre personer til Seniorgruppen i Tversted. Finn foreslår at de 2500 kr. (fra KIMO (fra Naturmødet)) skal bruges til indkøb at hjælpemateriale for udførelse af arbejdsopgaverne så som trimmer mm.
 1. Møde med kommunen og grundejere foreninger: Finn undersøger muligheden for at få et møde i stand med kommunen.
 1. Info fra sidste møde i Erhvervs gruppen: Finn orienterer om opstarten er i gang og der er truffet de første beslutninger omkring b.la. kontingent m.fl. Lise foreslår et bredt samarbejde på tværs af foreninger i Tversted eksempelvis en gruppe der tager sig af hjemmesiden, koncert m.fl. Ønske om et bredt samarbejde med fordeling af opgaver. Birthe Ø foreslår at der indkaldes til møde om markedsføring/branding og kommunikation – på tværs af erhverv, foreninger og andre interesserede. Birthe Ø er tovholder for gruppen. Birthe Ø inviterer foreninger, grupper og lignende.
 1. Koncerter i Tversted, hvordan går det?
 2. Birthe Ø orienterer om at der er planlagt koncert ved Tørfisk den 31. august 2019 mellem kl. 20.00 – 22.00 på Klitgården. Præcis tidspunkt planlægges nærmere. Birthe Ø orienterer om mulighed for Søren Sko med band februar 2019. Birthe undersøger muligheden nærmere. Birthe Ø sætter punktet på igen.
 1. Info om afholdt møde med Klitgården vedr. lejekontrakt og fremtiden: Finn orienterer om mødet – Der er drøftet fremtidige lejemuligheder for lokalerne på Østervej 10. Klitgården står for renovering af gangarealer i hovedbygningen.
 1. 9. Evt. Drøftelse af hjemmesiden – Lise påpeger at der er mangler på hjemmesiden ønske om optimering af denne. 

Lise fremsætter ønske om at få en toiletvogn ved rundkørselsen.

Finn fremviser velkomstfolder 

Birthe Ø. Orienterer om fonden Toppen Af Danmark der er igangsat nedlæggelses af Fonden.

Der er evaluering af Turistguiden – Billederne bør opdateres til næste års bog. Der skal laves film ca. 30. sekunder temaer: kysten, aktiv ferie og lokal historie.

Sankthans Birthe Ø. Laver opslag og sender det til Finn. 

Ref.

04062018

Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93