Vedligeholdelsemidler 2019

Vedligeholdelsesmidler

2019 Hjørring Kommune

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2019:

 • 28. januar 2019
 • 8. april 2019
 • 5. august 2019
 • 7. oktober 2019

Ansøgningsskema findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Dette skams SKAL bruges:

Med venlig hilsen

Bjarne Høyrup

Landsbyrådet Tversted

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Bjarne, Birthe A., Lise og Åge. Og suppleant Mette

Ikke Tilstede: Rune og Poul Erik Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet er godkendt - 1.A. Lise gennemgang af økonomi – Lise tager kontakt til Ikano/kopimaskine vedr. regninger. - Gennemgang af lejekontrakt til lejemålet på klitgaarden – Beslutning: Der er enighed i bestyrelsen om, at den fremsendte kontrakt ikke kan indgås på nuværende tidspunkt. - Mette undersøger hvad det vil koste at sætte måler op til varme og hvad det vil koste at komme af varmeværket (kan man indsætte en varmepumpe i stedet?). - Bjarne undersøger hvad det koster at sætte vandmåler op. Lise orienter om, at der ikke er tjent penge på de investeringer der er investeret aktier i gennem banken. 2.
 2. info. fra sidste Visionsmøde på Tannishus – Finn orienter
 3. Info. Erhvervsmøde – Finn orienter
 4. Nye folk i bestyrelsen, find nye emner. Hvordan skal arbejdet fordeles i fremtiden.
 5. seniorgruppen synliggøres – punktet drøftes - Det er besluttet at Lise renskriver aktivitetslisten og sender den rundt til gennemgang og lægge den på hjemmeside. 
 6. Juleafslutning og komsammen mm.
 7. Evt. Hjemmesiden – Birthe Ø. Orienter om arbejdet med hjemmesiden. Der er lavet beskrivelse af projektet (den nye opbygningen af hjemmesiden). Opstart af Vestkyst samarbejde. Samarbejdet af Turist guide er opstartet for guiden til 2019.

Ref. 03.12.2018 Mette Jensen

Udskriv Email

Seniorgruppen Tversted

Tversted er i den heldige situation, at nogle frivillige kaldet SENIORGRUPPEN med lidt overskydende tid hjælper med at holde fællesområder og udsatte arealer for bevoksning med ikke at vokse os over hovedetJ

Det er en gruppe, der på eget initiativ holder lidt øje med, om noget og nogen i området trænger til lidt hjælp med løsning af opgaverne.

Vi har derfor sponseret en buskrydder og boremaskine fra TBT til formålet – så vores by, må blomstre på bedste vis til fælles glæde for byen og dens beboere.

Udskriv Email

Lokalt projekt indstillet til pris

Tidligere på året modtog Bunkergruppen Hirtshals 8.700 kr. fra Feriepartner i Tversted som et led i feriehusudlejerens såkaldte oplevelsespulje, der er en pris til lokale projekter, der tilfører værdi og en god oplevelse til både fastboende og turister. Nu er der måske endnu flere penge på vej til det fine initiativ. Bunkergruppen Hirtshals er nemlig blevet indstillet til at modtage årets hovedpris som det bedste lokale initiativ i Danmark i 2018 i konkurrence med 17 andre projekter.

Den landsdækkende kæde af feriehusudlejningsbureauer i Feriepartner Danmark har i år støttet lokale arrangementer og idéer med mere end 1 mio. kr. Blandt de udvalgte projekter er bl.a. Løkken Molefestival, Thy Hike, Musik i Fyret i Blåvand osv. Året afsluttes med en kåring af de 3 bedste, der samlet får yderligere 100.000 kr.

- Jeg har valgt at indstille Bunkergruppen Hirtshals til finalen fordi projektet lever fuldstændig op til intentionerne med prisen om at skabe en varig oplevelse for både beboere og turister her i Tversted, siger bureauleder Jesper Smidt fra Feriepartner Tversted.

Bunkergruppen Hirtshals, tilbyder guidede ture i det tyske kanonbatteri i Tversted, et tilbud der henvender sig både til de mange turister i området men også til fastboerne og andre besøgende i byen.

- Jeg valgte selv at støtte Bunkergruppen Hirtshals tidligere på året fordi jeg fandt det både spændende og visionært. Personligt har det desuden været vigtigt for mig, at jeg på denne måde kan være med til at give noget tilbage til det lokalsamfund, hvor jeg har min hverdag og jeg driver min forretning, siger Jesper Smidt.

Bureaulederen tror at Bunkergruppen Hirtshals har en god chance for at løbe med den samlede pris, selvom konkurrencen er hård: - Der er indstillet mange gode initiativer og arrangementer fra hele landet, og også mange, som vi her i Tversted kunne lade os inspirere af til næste år. Jeg vælger alligevel at tro på gode chancer for vores egen kandidat, der lokalt har været lidt af et tilløbsstykke.

Feriepartner Danmark gentager uddelingen af midler til lokale ildsjæle og projektmagere i 2019. Allerede nu er det muligt at søge om midler til et arrangement i 2019, hvilket kan ske på www.feriepartner.dk/oplevelsespulje. Fristen for ansøgninger er 1. februar.

FAKTA:

Der er uddelt i alt 1 mio. kr. til mere end 80 lokale projekter i hele landet.

Til finalen er der udvalgt 18 projekter fra hele landet, som samlet konkurrerer om 100.000 kr.

I finalen uddeles der tre priser på henholdsvis 50.000 kr., 30.000 kr. og 20.000 kr.

Dommerkomiteen der afgør hvor de rare penge skal sendes hen udgøres af Niels Erik Folman, CEO Danske Licens Spil, Dorte Kiilerich, direktør Living Concepts og Mads Schreiner, markedschef i VisitDenmark, Tyskland.

Vinderne offentliggøres d. 28. november 2018.

Læs mere om Feriepartners oplevelsespulje på www.feriepartner.dk/oplevelsespulje

Udskriv Email

Referat fra bestyrelsesmøde 5. Nov. 2018

Møde referat af bestyrelsesmøde af 5. Nov. 2018

Afbud fra Poul Erik og Mette

1: Godkendelse af sidste mødereferat.

 • Sidste mødereferat blev godkendt

2: Økonomi/Bank.- Bankmøde afholdes den 15. Nov. I Spar Nord.

 • Lise, Finn, og Bjarne ( muligvis Birthe Ø.) ta`r til bankmøde omkring foreningens investering. Bestyrelsen er enige om at der investeres sikkert ( lav risiko ) Vor forventning til afkast er 2,3 % og gerne mere. Og vi skal holde banken op imod det de har sagt vi kan forvente, og så skal vi sikre os et minimum af gebyrer fra bankens side .

3: Info fra 2. visionsmøde med Hjørring Kommune.

 • Mødet blev afholdt på Klitgården med 65-70 fremmødte. I bestyrelsen blev det nævnt at det måske var en go` ide` at nedfælde en handlingsplan for vores fælles vision, for at gøre det mere synlig og måske mere interesant for alle fremmødte. Næste møde handler om turisme, og en af deltagerne er Kommunens Turist Udviklingschef. Der er PitStop møde med Kommunens 2 frivillige medarbejdere er den 15 Nov. kl 13:00 hvor der bl.a. skal findes en foredragsholder mere til næste visionmøde.

4: Hjemmesiden og det videre arbejde med denne.

 • Dette punkt vil også være at finde på næste møde. Vi mangler navne på 3 grafiker, som skal komme med skabelon for indhold på vor hjemmeside. Birthe Ø. kom med forslag om en billede database på vor hjemmeside ( alle mente det var en go` ide.)

5: Der er møde I Bindslev eller Tversted I KlyngeByerne den 12. Nov. ( mødested kommer senere)

 • Alle I bestyrelsen har meget at se til ( tordenskjolds soldater) så vi må se hvor mange der deltage .

6: Nye medlemmer til bestyrelsen ( nye emner ) og hvorledes skal der arbejdes fremadrettet? 

 • vi har en opgave I bestyrelsen, som vi forventer at løse på bedst mulig måde. Der blev talt løst og fast omkring nye tiltag I bestyrelsen og bestyrelsens arbejdet fremover -og det er meget muligt at andre foreninger skal delagtig gøres I dette ( alle syntes var en go` ide` ) Så der ligger forslag om at indkalde øvrige foreninger I Tversted omkring Deres evt. rolle I fremtidens Arrangementer.

7: Evt.

 • Husk vi skal søge om penge ved Feriepartner I Jan. 2019 - lave Like` på facebook til Tørfisk og DeHerren koncerter Husk 2 Tørfisk billetter I tombola til Jule arrangement

Bjarne Høyrup 5/11. 2018

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93