• Velkommen til Tversted Borger

Til alle borgere og sommerhusejere mf. i Tversted og omegn.

Til alle borgere og sommerhusejere mf. i Tversted og omegn.

Nu er det tid til at indbetale kontingent, for medlemskab af Tversted borger og turistforening.

Vi har de sidste par år fået rigtig mange nye medlemmer, og det er vi oprigtigt meget taknemlige for, men vi har stadig en udfordring/opgave med at få mail adresser oplyst fra ALLE jer medlemmer, og det er kun jer der kan hjælpe os i mål med dette.

Derfor vil vi gerne opfordre ALLE, nye som gamle medlemmer, til at bruge 3 minutter, og gå ind på vores hjemmeside og registrerer jer med jeres navn og imail adresse mm. INDEN i betaler jeres kontingent.

  1. Gør som følger… Gå ind på www.tversted.dk
  2. På øverste bjælke… Klik på Tversted borger og turistforening
  3. Klik herefter på… Bliv medlem af Tversted borger og turistforening
  4. Herefter kommer der et lille skema som i skal udfylde
  5. Når dette er udfyldt kan man gå ind og betale sit kontingent, kun 100 Kr. pr. person på Reg. nr. 9075. Konto nr. 1315708636.

Vi vil gerne på forhånd sige MANGE TAK for hjælpen og tak fordi i støtter op omkring foreningen.

Er der tvivlsspørgsmål eller andre problemer i forbindelse med dette medlemskab, er i meget velkommen til at ringe til formanden Finn Jørgensen på mobil.. 29 65 24 34.

 

Med venlig julehilsen.

Tversted borger og turistforening.

Elsebeth Madvig - kandidat til byrådsvalget

Elsebeth Madvig

Elsebeth Madvig er hos Tversted-Uggerby Venstre blevet enstemmigt opstillet som kandidat til byrådsvalget d. 21. november. Elsebeth er meget engageret i lokale forhold, hun har masser af energi og er ganske velkendt i hele Tversted-Bindslev området.

Hun er født i Bindslev og bor lige midt i Tversted. Elsebeth er gift med John og har to døtre.

Hun er yderligere aktiv formand for menighedsrådet ved Tversted Kirke.

Det er vigtigt at støtte Elsebeth, så den østlige del af den tidligere Hirtshals Kommune igen kan blive repræsenteret i byrådet.

LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017

Landdistriktsstrategien for Hjørring Kommune handler om samarbejde. Samarbejde i landdistriktet, samarbejde mellem borgere og kommune og samarbejde mellem land og by.

Vi er stolte af vores landdistrikt og af borgerne, der med iver og lyst er med til at skabe dynamiske lokalsamfund. Det vil vi gerne understøtte. Derfor skal det være nemt at bringe nye ideer i spil.

Læs mere her

Helårsbeboelse i Tversted

Suppler din viden

Helårsbeboelse eller ej – hvad er bedst for Tversted?

Det er der givetvis mange holdninger til. Og det er fint! Men når Tversteds indbyggere – og ikke mindst de ca. 250 husstande, der er omfattet af helårs-lokalplanen – på politikernes opfordring skal tage stilling til om lokalplanen skal bevares eller ophæves, så brydes meningerne i et tempo og i en tone, så man kan komme helt i tvivl om både mål og midler.
 
Vi ønsker, at os i byen kan blive enige om i hvert fald én ting: at hvad, der end måtte blive udfaldet af debatten og høringssvarene til kommunen, så er målet: Det, der er bedst for fremtidens Tversted, og midlet til at afklare dette er en nuanceret debat på et oplyst grundlag.
 
Derfor har vi sammensat denne folder med fakta og information – for at gøre os mere kvalificerede til at diskutere udviklingen i Tversted!

Læs folderen her (Åbner som PDF)

 

Læs notatet her (Åbner som PDF)

Relevante links

Resume http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/mpu/bilag/289/547202.pdf

Rapport http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/mpu/bilag/289/547201.pdf

Om begrebet "Second homes" - notat fra Folketinget

http://psupplerolitiken.dk/oekonomi/bolig/art5517235/F%C3%A5-et-billigt-sommerhus-i-en-hel%C3%A5rsbolig

Artikel i Politiken, 2014: Få et billigt sommerhus i en helårsbolig


http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/A1B0AC19-E1DC-4048-BF50-945C8DA63B20/5098919/Rapport_om_bop%C3%A6lspligt.pdf

Rapport fra Bornholms Regionskommune, 2013: Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm

http://vbn.aau.dk/files/14518753/Done.pdf

Projekt, Aalborg Universitet, 2008: Helårsboliger, der anvendes til fritidsboliger
- en planlægningsmæssig udfordring i Skagen

http://www.altinget.dk/by/artikel/professor-lad-udenlandske-turister-koebe-tomme-landsbyhuse

Artikel på Altinget.dk, Professor Anne-Mette Hjalager, 2017: Lad udenlandske turister købe tomme landsbyhuse


http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L121/som_fremsat.htm#dok
Nye regler for anvendelse af fritidsboliger - forventes vedtaget 9. maj 2017


http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L165/som_fremsat.htm#dok
Ændring af lånegrænse for fritidshuse - forventes vedtaget 25. april 2017

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93