Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/birthdaysms/birthdaysms.php on line 128 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/birthdaysms/birthdaysms.php on line 148 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/birthdaysms/birthdaysms.php on line 165 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/birthdaysms/birthdaysms.php on line 176 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/birthdaysms/birthdaysms.php on line 195 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/datesms/datesms.php on line 232 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/datesms/datesms.php on line 252 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/datesms/datesms.php on line 287 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/datesms/datesms.php on line 299 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/datesms/datesms.php on line 319 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 199 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 220 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 257 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 269 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 290 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 302 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 323 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/5/c/tversted.dk/httpd.www/plugins/acysms/frequencysms/frequencysms.php on line 339 Forside borgerforening

   

   

  • Velkommen til Tversted Borger

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

 

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

 

Punkter:

1. Godkendelse af sidste mødereferat.


2. Økonomi/regnskab. Kasser’ – Birthe Ø. orienterer om aktuelt økonomi.


3. Tørfisk. Billetter/salg Hvordan hænger det sammen – Birthe Ø. orienterer om arrange-mentet og økonomi, der mangler fortsat et par regninger, men det forventes at resultatet er et mindre underskud.


4. Bosætning (Emil) drøftelse af bosætningsmuligheder og TBTs mulige indflydelse på processen. Der er drøftet forskellige muligheder for at støtte et eventuelt projekt efter Visi-onsprocessen.


5. Skulptur Flytning. (Finn)forventet flytning i uge 45-46. Planlægning af præsentation af værket. Dette skal planlægges.


6. Tversted Markedsmøde. Finn orienterer. De 4 foreninger som er de bærende elementer for driften af Tversted Marked har besluttet at der ikke fremadrette vil blive afholdt marked grundet det stagnerende overskud.


7. Bankmøde: Finn og Birthe deltog – det er gået godt med aktierne, penge som var sat til er nu hentet hjem med overskud. Vi har reduceret 6 konti ned til 3.


8. BHE. Møde: Det er besluttet, at man fremadrettet skiftevis deler julearrangementet. Tversted holder i år den 1. december på Klitgården og BHE holder næste år.


9. Tovholder møde (Vision) Finn, Birthe og Niels deltog – Det tegner positivt med alle ar-bejdsgrupper. Den 20/11 afholdes borgermøde hvor projekterne fremlægges. Der forestår forinden et arbejde med, hvorledes projekterne skal præsenteres og tanker om, hvordan de skal løftes på langdistancen.


10. Borgermøde vedr. vindmøller – Finn orienterer om møde med Vindmølle projekt. Bor-germødet er den 30. november.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. august  2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. august  2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Åge, Emil, Søren og Mette

Deltagelse af suppleanter:

Afbud fra: Mia, Niels

Punkter:

  1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Godkendt

  1. Økonomi/regnskab. Info vedr. dette

Dato for overdragelse af regnskab mellem Søren og Birthe.

Alle regninger bliver løbende betalt.  

  1. Tørfisk. Billetter/salg mm. Hvor langt er vi nu

Planlægning fortsætter – Opslag på Facebook opslag igen, i avisen og opslag ved købmanden.

  1. Ny hjemmeside, Hvor langt er vi?

Punktet udsættes til mødet den 12. november  

  1. Landsby-Laboratorium (Emil)

Emil præsenterer ideer. Der er opbakning til dette projekt fra hele bestyrrelse.

  1. Skulptur Flytning. (Finn) Der er indgået aftale med ejeren og kommunen er hørt i forhold til placering.
  2. Tversted Marked møde den 22/8 (Finn) Birthe Andersen og Mette deltager i mødet.
  3. Næste møde 1. oktober – Søren har meldt afbud
  4. Evt.

Jule arrangement – Birthe A. indkalder til planlægningsmøde og indkalder de 3 tovholder fra bestyrelsen samt andre samarbejdspartner.

Vimpler rundt i byen, det skal være et punkt på årshjul (Mette),

Legeplads ansøgninger er i gang.

Samarbejdesmøde med BHE.

Orientering om kommende møde i samarbejde med Hjørring Kommune vedr. Vision Tversted.

Referat: 20.08.2019

Referent: Mette Jensen

Bestyrelsesmøde den 25. juni 2019

Referat fra mødet den 25. juni 2019

Deltager: Finn Jørgsen Birthe Østergaard, Søren Borrisholt, Mette Jensen

Suppleant Mia Grønkjær og Niels M. Olsesen

Afbud fra Søren Borrisholt og Åge Vinther

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet er godkendt.

2. Økonomi/regnskab.

Info vedr. dette Hvordan får vi flere medlemmer – Drøftelse om hvordan mulige medlemmer bliver inviteret ind i foreningen. Sættes på næste dagsorden.

3. Tørfisk. Billetter/salg mm. Hvor langt er vi?

Det er besluttet, at spisestederne i Tversted skal forespørges om der kan laves 1. ret kom-bineret med billet tilbud. Birthe Ø. undersøger mulige retter.

Konkurrence på facebook 2 billetter – Emil laver den – den skal sendes ud i uge 28.

Reklame på facebook – Emil laver den – den skal ud i uge 33. eventuelt 2 billetter i en ny konkurrence.

4. Ny hjemmeside, Hvor langt er vi?

Der kommer et oplæg til næste møde. Det skal sættes på næste dagsorden. Emil oriente-rer om LAG Nords møde. Emil fortæller om en APP som kan samle aktiviteter.

5. Fiskefestival.

(Birthe A) Reklame for Tørfisk. Med guirlande – Mia undersøger mu-lighed for at få tørret fisk.

6. Mobilt gadesalg i Tversted. (Finn)

Der er enighed om, at undersøge de lokale erhvervsdrivendes holdning hertil inden der gives tilbagemelding til Hjørring kommune.

7. Vindmølle projekt. (Finn/Birthe)

Finn orienter om mødet med dirktør for vindmølleprojektet og BHE. TBT er positiv over-for Grønenergi, men ønsker borgerne skal høres i projektet.

8. Bankmøde. (Finn/Birthe)

Finn orienterer om, at der er overskud på investeringskontoen.

9. Ny legeplads på Bindslev skole. (Mette)

Mette Orienterer om arbejde med legeplads på matriklen ved skolen, børnehave og vuggestue. TBT ønsker at støtte legepladsprojektet.

10. Skulptur i Tversted. (Finn)

Finn orienterer om forløbet.

11. Evt.

Finn orienter om, at lyd anlæg og musikker (telefonnummer 30 37 18 78) er booket til Sankt hans 2020. Det er aftalt, at Susanne Hinkelberg laver heksen til 2020 evt. i samar-bejde med børn i området.

Planlægning af samarbejdsmøde med BHE – sættes på næste dagsorden.

Finn orienterer om flagvogn overdragelse til ny 6. klasse.

Referat: 25062019 Referent: Mette Jensen

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93