Livredderne åbner for badesæsonen på Tversted Strand

Livredderne åbner for badesæsonen på Tversted Strand

Den 26. juni er de specialuddannede kystlivreddere fra TrygFonden Kystlivredning igen klar i livreddertårnet på Tversted Strand. Livredderne er på vagt hver dag fra kl. 10-18 i skolernes sommerferie og frem til den 19. august, hvor de vil passe på badegæsterne og informere om badesikkerhed. På strandene gælder det som alle andre steder, at man skal holde god afstand til hinanden. Derfor er livredderne blevet trænet i at tage de rette forholdsregler, ligesom livreddertårnet er forsynet med det nødvendige udstyr, som livredderne får brug for, når de skal træde til med hjælp til badegæsterne.

Sommerferien er lige om hjørnet, og i år forventes det, at sommerlandet og strandene særligt bliver fyldt med danske turister. Livredderne glæder sig til at byde velkommen på strandene og hjælpe alle badegæsterne med at få en god og tryg tur i vandet.

Brug også strandturene til at lære at svømme

Som vanligt er livredderne klar med alt fra gode råd om revlehuller til fralandsvind, og de har førstehjælpsudstyret parat til både mindre behandlinger og redningsaktioner, hvor personer er i livsfare.

- Vi håber, at vejret er med os, så alle, der nyder sommeren i Danmark i år, kan komme ud og opleve de danske strande, når de er bedst.
I Danmark er vi omgivet af vand, og det betyder, at det er vigtigt at lære at svømme og begå sig sikkert i vandet og kunne træde til, hvis andre har brug for hjælp. Hvis man endnu ikke kan svømme eller har børn, der skal til at lære det, er det oplagt også at bruge strandturene til at øve sig, siger René Højer, programchef i TrygFonden, og fortsætter:

- Livredderne er en ekstra sikkerhed på strandene, for uanset hvor rutineret en svømmer man er, kan man komme i vanskeligheder. Derfor bruger livredderne også størstedelen af deres tid på forebyggende indsatser, som både handler om at tale med badegæsterne og give gode råd og om at gribe ind, hvis de ser noget i vandet, der potentielt kan udvikle sig til en farlig situation.

I 2019 gennemførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 67.480 indsatser, hvoraf de 12 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.

Det er mest sikkert at bade mellem flagene

På strandene markerer livredderne med to rød-gule flag i vandkanten det område, hvor de holder særligt øje, og hvor det derfor er mest sikkert t bade.

- Livredderne har konstant øje på, hvad der foregår i området mellem flagene, så hvis man kommer i nød, er der størst chance for, at det hurtigt bliver opdaget, hvis man bader der. Man kan altid signalere til livredderne ved at vinke, hvis man har brug for hjælp, men det er ikke altid, at man er i stand til det, og derfor opfordrer vi altid til at bade i det afgrænsede område, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

TrygFonden Kystlivredning opfordrer alle badegæster til at holde sig løbende orienteret om myndighedernes anbefalinger i forhold til forebyggelse af coronasmitte og respektere de regler og anbefalinger, der måtte være. Lyt også til de opfordringer, som kystlivredderne måtte komme med i forhold til badesikkerhed og det at skabe en god og tryg oplevelse for alle ved vandet.

Livredderne fra TrygFonden Kystlivredning er til stede på 37 strande og havnebade hver dag kl. 10-18 fra den 26. juni, hvor skolernes sommerferie begynder, og frem til den 19. august. Havnebadene i Aarhus og København er dog åbne helt frem til den 31. august.


De 5 baderåd
1. Lær at svømme

2. Gå aldrig alene i vandet

3. Læs vinden og vandet

4. Lær stranden at kende

5. Slip ikke børnene af syne
 

Følg Sundhedsstyrelsens gode råd til at beskytte dig selv og andre mod smitte ved udendørs aktiviteter – også på stranden

 1. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner
 2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 3. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
 4. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 5. Hold afstand og bed andre tage hensyn

 

Kort om TrygFondens indsats for at reducere antallet af drukneulykker i Danmark

TrygFondens samlede indsats hedder ”Respekt for vand” og har til formål at nedbringe antallet af mennesker, der drukner i Danmark, samt øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes. Det sker gennem forebyggelse, uddannelse, offentligt redningsudstyr og oplysning, der skal lære danskerne at færdes i, ved og på vandet, samt livredningstjeneste i forbindelse med skolernes sommerferie.

TrygFonden Kystlivredning er landets førende kystlivredningstjeneste med egne livreddertårne på 37 strande og havnebade i hele Danmark og omkring 200 specialuddannede kystlivreddere. Kystlivredningstjenesten er et samarbejde med Dansk Svømmeunion og har eksisteret siden 1998.

TrygFondens øvrige indsatser på området dækker:

 • Opbygning af viden på vandsikkerhedsområdet, herunder udgivelse af national druknestatistik
 • Opsætning af redningskranse via fadderordninger
 • Donation af redningsstiger til havne. I 2020 er der afsat 200 redningsstiger, som man på Respektforvand.dk fra medio juni 2020 kan søge om at få del i
 • Oplysningstjeneste, der forebygger drukneulykker ved hjælp af folkeoplysning samt målrettede indsatser til specifikke grupper
 • Udbredelse af viden om grundlæggende svømmeundervisning og livredning

Læs mere om TrygFonden Kystlivredning på www.tryghed.dk eller www.respektforvand.dk

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 19-05-2020

 Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Søren

Punkter:

1. siden sidst Finn og Birthe Ø. orienter om forskellige aktiviteter som har fundet sted under Covid 19 Corona nedlukningen. Beslutning: Guiden uddeles til 1200 husstande i Tversted med reklame flyer for lokal handle og TBT. Emil orienterer om det kommende projekt Shop og spis hvor du bor i samarbejde med Hjørring Kommune et lokalt tiltal til lokale erhvervsdrivende. Niels kontakter nogle af byens erhvervsfolk i erhvervsforeningen.

 

2. vores bette hus ved stranden? Beslutning: Havkajak klubben investere i varmeforsyning(varmepumpe) og nyt vindue. Formanden går i dialog med foreningen omkring reparationerne. Drøftelse om Kunst Huset sættes på næste dagsorden.

 

3. Økonomi aktier mm. Birthe Ø. orienter om foreningens økonomi.

 

4. ansøgning om støtte ved rundkørslen Beslutning: Der gives ikke økonomisk støtte til forespørgslen i rundkørslen.

4.a Beslutning om at Jazzidays ansøgning imødekommes.

 

5. hjemmesiden, hvor langt er vi? Emil orienter om at hjemmesiden er næsten færdig. Det er besluttet at der skal være præsentationsmøde den 26. maj kl. 18.00.

 

6. formandens arbejde fra nu af og til generalforsamlingen. Formanden deltager i aktiviteter i det omfang det er mulig grundet egen job situation.

 

7. bestyrelsens arbejde resten af året? Det er endnu uafklaret om der kan afholdes Sant Hans og evt. en sen Strandrensning.

 

8. næste møde Den 15. juni kl. 17.00 på Tannishus.

Punkter til næste møde er:

- drøftelse af Kunsthuset

- Sant hans og Strandrydning?

- Shop og spis hvor du bor – hvad er status?

- Forsikringsspørgsmål (Mia)?

- Andet ?

- Evt.

 

9. evt. orientering om at Ferie Partner har tilkendegivet at give ”legepladsprojektet” 5.000 kr. ”Check” overrækkes i morgen. Forespørgsel om Kraft stik til 230V. Det er drøftet hvordan vi kommer videre med ansøgningen vedr. Aktivitetshuset samt ansøgning til at etabler mindre legeplads.

 

Referat: Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 04.02.20

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Søren

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia, Åge og Emil

Punkter:

1. Vindmølle projekt – Finn fremligger udkast til aftale Projektet forventes at tage mellem 2-4 år inden opstart Der forventes i alt 7 møder i projektperioden Der vil være en pulje til udbetaling pr. opsat mølle, løbende udbetaling hvert år i 20 år og mulighed for ansøgning om midler i den Grønne Pulje. Det er en enig bestyrelse som beslutter at indgå aftale med EuroWind. Aftalen underskrives d.d.

2. Kommende generalforsamling

Følgende er på valg:

Søren – ønsker genvalg

Mette – ønsker genvalg

Åge – genopstiller ikke

Birthe Ø – ønsker genvalg

Finn har besluttet at gå af.

Annoncering

Det er besluttet at der fremadrettet vil blive afholdt bestyrelsesmøder hver 4 uge.

3. evt. Finn orienterer om beslutning af salg af container (de 4 foreninger bag Tversted Markeds ejendom) Birthe Ø. orienterer om beslutning fra Teknik og miljø vedr. flytning af ”hængebroen”

 

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tilføjelse til referatet fra generalforsamlingen den 26. marts 2019 

Det besluttes til generalforsamlingen d.d. at ændre vedtægterne for TBT. Vedr. annoncering af den årlige generalforsamling. Der er forslag om en ordlyde med ”relevante medier” Bestyrelsen finder den relevante ordlyde. 

Vedtægtsændring for Tversted borger- og Turistforening Siden 2 § 5.

Der blev besluttet på generalforsamlingen i 2019 at annoncering for TBTs generalforsamling skal annonceres i ”relevante medier”. Derfor skal vedtægterne rettes således at der kommer til at stå relevante medier i stedet for ”Hirtshals Avis”

 • § 5: Generalforsamlingen og indkaldelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle generalforsamlinger afholdes i Tversted og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i relevante medier, via mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse, samt på foreningens hjemmeside www.tversted.dk . Bekendtgørelsen skal indeholde dagsordenens punkter.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Åge

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Emil og Søren

Punkter:

 1.     Godkendelse af seneste referat

Referatet er godkendt.

 1.     TBT´s Dna. Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket/behandlet færdig

Der er ikke truffet beslutning om punktet. Der er drøftet forskellige mulige bud på hvordan TBT´s arbejdet kan udvikles i fremtiden. Det er drøftet hvorvidt TBT fortsat skal arrangere events i Tversted. Det er drøftet hvordan TBT´s kan støtte op omkring aktiviteter og andre mindre foreninger i og omkring Tversted.

 1.     Tversted marked/Nordisk Event. Kommer kl. 18,30 –

Nordisk Event har præsenteret ideer for Market 2020. Der er enighed om samarbejde samt at det er vigtigt at inddrage det tidligere Tversted Markeds udvalg, så de mange erfaringer som udvalget har evt. kan bruges i videreførelsen af det nye marked.

 1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen og hvem er på valg mm.

Dato er fastsat til den 31. marts – annoncering ved opslag i byen og på sociale medier. Birthe Ø, Åge, Mette og Søren er på valg i 2020. Finn ønsker at træde ud af bestyrelsen.

 1.       Legeplads projekt (Mette)

Projektet sættes i bero foreløbig – Der ønskes en drøftelse af om dette kan have en sammenhæng med andre udviklingsønsker i og omkring Tversted.

 1.      Økonomi, hvad gør vi i 2020

Der er ikke truffet beslutning for punktet. Der ønskes en drøftelse af hvordan TBT får løftet medlemstallet i foreningen. Dette til gavn for hele området i og omkring Tversted. Der er fortsat udgifter til drift af foreningen som eksempelvis husleje og kopimaskine som ventes at kunne reduceres løbende.

 1.      Julefrokost (Mette) den 25. januar 2020
 2. Evt. Hængebroen og cykelstigen på ruten. Det er vigtigt at der forbliver adgang på denne rute til og fra Tversted. Kommunen kontaktet igen. Der er forslag til taler til Sankt Hans.  Skulptur er opsat på den grønne plads. Der skal laves liste over sponsorrater givet i 2019. Samarbejde med foreningen på Tversted skole omkring arrangementer.

Forventet arrangementer i 2020

Fastelavn 23. februar

Strandrensning den 3. maj

Grundlovsdag 5. juni – flaghejsning

Sankt hans den 23. juni

Tversted marked den 17. – 19. juli

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93